Glasbena pravljica na izvirnih inštrumentih

on Dec 19, 2018 in Glasba, Gledališče, Novice

Vabimo vas na seminar Glasbena pravljica na izvirnih inštrumentih, ki bo 11. in 12. januarja 2019 v Mariboru. Na seminar se prijavite v KATIS-u (Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju), na spletni povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx.

Seminar bo potekal v prostorih Lutkovnega gledališča Maribor, Vojašniški trg 2a v Mariboru (v petek, 11. 1. 2019 od 13h do 19h45 in v soboto, 12. 1. 2019 od 9h30 do 17h).

Seminar bodo izvajali glasbenik in režiser Peter Kus, učiteljica glasbene umetnosti Alenka Kovačič ter igralca Miha Bezeljak in Barbara Jamšek.

Seminar se bo pričel s predavanjem Hrup in glasba – o ropotajočih otrocih, v katerem bo Peter Kus spregovoril o pomenu zvočnega sveta v odraščanju otrok, o oblikah raziskovanja zvoka pri otrocih ter o razmerju te “hrupne” dejavnosti do glasbe. Pokazal bo, kako lahko izkoristimo ustvarjalni potencial spontanega izražanja otrok z zvoki ter oblikujemo multidisciplinarne umetniške projekte, ki temeljijo na izdelavi in uporabi izvirnih instru-mentov. V nadaljevanju bo Alenka Kovačič iz OŠ Vič v Ljubljani predstavila izkušnje ustvarjanja interaktivne razstave izvirnih instrumentov, ki so jo pod njenim vodstvom postavili učenci.

Foto: Nina Medved

Večji del seminarja bo posvečen praktičnemu delu na katerem bodo udeleženci s pomočjo mentorjev prehodili pot od izdelovanja izvirnih inštrumentov do njihove uporabe pri ustvarjanju glasbene pravljice in njene končne izvedbe:

  • izdelali bom nove tipe inštrumentov iz materialov, ki so široko dostopni,
  • nakazali bomo možnosti likovne nadgradnje inštrumentov,
  • pokazali bomo, kako različne inštrumente v aranžmajskem smislu združujemo v skupine,
  • predstavili bomo vaje, ki omogočajo boljšo komunikacijo in improvizacijo v skupini ter tehniko t.i. ”zvočnega slikanja” (angl. sound painting),
  • predstavili bomo grafično zapisovanje glasbe kot oporo in inspiracijo zvočnemu ustvarjanju,
  • predstavili bomo potek oblikovanja glasbene pravljice, od izbora in priprave besedila, izdelave inštrumentov, ustvarjanja glasbene podlage ter interpretacije glasbe in besedila.
Foto: Boštjan Lah

Pomemben del programa bo ogled predstave Snežna kraljica, Lutkovnega gledališča Maribor, v režiji Tina Grabnarja, izvedbi Mihe Bezeljaka in Barbare Jamšek in z glasbo Petra Kusa. Gre za zvočno pustolovščino, ki slovito pravljico H. C. Andersena uprizarja s pomočjo zvočnih efektov, ustvarjenih z običajnimi predmeti.

Po predstavi in pogledu v njeno zakulisje bodo udeleženci ob pomoči mentorjev ustvarili svojo izvirno glasbeno pravljico, ki jo bodo uprizorili ob zaključku seminarja.