Glasbena pravljica na izvirnih inštrumentih

Posted by on Dec 19, 2018 in Glasba, Gledališče, Novice

Vabimo vas na seminar Glasbena pravljica na izvirnih inštrumentih, ki bo 11. in 12. januarja 2019 v Mariboru. Na seminar se prijavite v KATIS-u (Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju), na spletni povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx.

Seminar bo potekal v prostorih Lutkovnega gledališča Maribor, Vojašniški trg 2a v Mariboru (v petek, 11. 1. 2019 od 13h do 19h45 in v soboto, 12. 1. 2019 od 9h30 do 17h).

Seminar bodo izvajali glasbenik in režiser Peter Kus, učiteljica glasbene umetnosti Alenka Kovačič ter igralca Miha Bezeljak in Barbara Jamšek.

Seminar se bo pričel s predavanjem Hrup in glasba – o ropotajočih otrocih, v katerem bo Peter Kus spregovoril o pomenu zvočnega sveta v odraščanju otrok, o oblikah raziskovanja zvoka pri otrocih ter o razmerju te “hrupne” dejavnosti do glasbe. Pokazal bo, kako lahko izkoristimo ustvarjalni potencial spontanega izražanja otrok z zvoki ter oblikujemo multidisciplinarne umetniške projekte, ki temeljijo na izdelavi in uporabi izvirnih instru-mentov. V nadaljevanju bo Alenka Kovačič iz OŠ Vič v Ljubljani predstavila izkušnje ustvarjanja interaktivne razstave izvirnih instrumentov, ki so jo pod njenim vodstvom postavili učenci.

Foto: Nina Medved

Večji del seminarja bo posvečen praktičnemu delu na katerem bodo udeleženci s pomočjo mentorjev prehodili pot od izdelovanja izvirnih inštrumentov do njihove uporabe pri ustvarjanju glasbene pravljice in njene končne izvedbe:

  • izdelali bom nove tipe inštrumentov iz materialov, ki so široko dostopni,
  • nakazali bomo možnosti likovne nadgradnje inštrumentov,
  • pokazali bomo, kako različne inštrumente v aranžmajskem smislu združujemo v skupine,
  • predstavili bomo vaje, ki omogočajo boljšo komunikacijo in improvizacijo v skupini ter tehniko t.i. ”zvočnega slikanja” (angl. sound painting),
  • predstavili bomo grafično zapisovanje glasbe kot oporo in inspiracijo zvočnemu ustvarjanju,
  • predstavili bomo potek oblikovanja glasbene pravljice, od izbora in priprave besedila, izdelave inštrumentov, ustvarjanja glasbene podlage ter interpretacije glasbe in besedila.
Foto: Boštjan Lah

Pomemben del programa bo ogled predstave Snežna kraljica, Lutkovnega gledališča Maribor, v režiji Tina Grabnarja, izvedbi Mihe Bezeljaka in Barbare Jamšek in z glasbo Petra Kusa. Gre za zvočno pustolovščino, ki slovito pravljico H. C. Andersena uprizarja s pomočjo zvočnih efektov, ustvarjenih z običajnimi predmeti.

Po predstavi in pogledu v njeno zakulisje bodo udeleženci ob pomoči mentorjev ustvarili svojo izvirno glasbeno pravljico, ki jo bodo uprizorili ob zaključku seminarja.