Seminar ZRSŠ: Ropotajoči otroci, glasbena ustvarjalnost in izvirni instrumenti

Posted by on Feb 23, 2020 in Glasba, Novice

SEMINAR JE PRESTAVLJEN NA 29. IN 30. 5. 2020! PROGRAM OSTAJA ENAK, PRAV TAKO PA BO POTEKAL V CANKARJEVEM DOMU.

Vabimo vas na seminar Ropotajoči otroci, glasbena ustvarjalnost in izvirni instrumenti, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, v petek, 20. 3. 2020 od 13h do 19h45 in v soboto, 21. 3. 2020 od 9h30 do 17h.

Na seminar se prijavite v KATIS-u (Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju), na spletni povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx.

Seminar bodo izvajali glasbenik in režiser Peter Kus, učiteljica glasbene umetnosti Alenka Kovačič ter glasbenika in igralca Urška Cvetko in Krištof Hrastnik.

Seminar se bo pričel s predavanjem Hrup in glasba – o ropotajočih otrocih, v katerem bo Peter Kus spregovoril o pomenu zvočnega sveta v odraščanju otrok, o oblikah raziskovanja zvoka pri otrocih ter o razmerju te “hrupne” dejavnosti do glasbe. Pokazal bo, kako lahko izkoristimo ustvarjalni potencial spontanega izražanja otrok z zvoki ter oblikujemo multidisciplinarne umetniške projekte, ki temeljijo na izdelavi in uporabi izvirnih instru-mentov. V nadaljevanju bo Alenka Kovačič iz OŠ Vič v Ljubljani predstavila izkušnje ustvarjanja interaktivne razstave izvirnih instrumentov, ki so jo pod njenim vodstvom postavili učenci.

Večji del seminarja bo posvečen praktičnemu delu na katerem bodo udeleženci s pomočjo mentorjev prehodili pot od izdelovanja izvirnih inštrumentov do njihove uporabe pri ustvarjanju glasbene pravljice in njene končne izvedbe:

  • izdelali bom nove tipe inštrumentov iz materialov, ki so široko dostopni,
  • nakazali bomo možnosti likovne nadgradnje inštrumentov,
    pokazali bomo, kako različne inštrumente v aranžmajskem smislu združujemo v skupine,
  • predstavili bomo vaje, ki omogočajo boljšo komunikacijo in improvizacijo v skupini ter tehniko t.i. ”zvočnega slikanja” (angl. sound painting),
  • predstavili bomo grafično zapisovanje glasbe kot oporo in inspiracijo zvočnemu ustvarjanju,
  • predstavili bomo potek oblikovanja glasbene pravljice, od izbora in priprave besedila, izdelave inštrumentov, ustvarjanja glasbene podlage ter interpretacije glasbe in besedila.

Pomemben del programa bo ogled predstave Džumbus (v soboto, 21. 3. ob 10h v Kosovelovi dvorani CD) v režiji in z glasbo Petra Kusa, izvedbi Urške Cvetko, Krištofa Hrastnika in Michaela Pöllmanna. Gre za zvočno predstavo o ropotajočem dečku, ki ne govori, temveč se sporazumeva le z zvoki in glasbo.

Po predstavi in pogledu v njeno zakulisje bodo udeleženci ob pomoči mentorjev ustvarili svojo izvirno glasbeno pravljico, ki jo bodo uprizorili ob zaključku seminarja.