Animirani koncert za otroke 6+

Koncept, glasba in izvirni instrumenti: Peter Kus
Nastopajo: Gregor Hrovat, Lucija Stanojević, Peter Kus
Produkcija: Kuskus

Projekt sta podprla Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana

foto: Gino Nardo

Živimo obdani z nepregledno množico stvari. Vedno več jih ne, saj nove nastajajo še preden se stare iztrošijo. Njihova nepredstavljiva količina je, bolj kot dokaz naše obsedenosti z materialnimi dobrinami, znamenje brezbrižnosti do stvari samih. Živimo v svetu ne-stvari, kjer predmeti zapuščajo našo pozornost in bolj pomembni postajajo virtualni svetovi informacij.

Tudi mladi so ujetniki navidezne resničnosti, ki prihaja do njih preko digitalnih medijev, jih posrka vase in prevlada v njihovem življenju. A vendar lahko pristna otroška ustvarjalnost in raziskovanje ohranita vezi z naravnim okoljem in gradita pozitiven odnos do konkretnega sveta. Otroci, ki zbirajo staro šaro, se z njo igrajo in iz nje ustvarjajo podobe svoje domišljije, so lahko upanje v svetu masovne produkcije, potrošništva in okoljske krize. S svojo intuitivno navezanostjo na predmete in njihovo igrivo predelavo lahko dajo smisel in vsebino konceptom trajnostnega razvoja in ponovne uporabe, ki so upanje naši in njihovi prihodnosti.

Temu se bomo posvetili tudi na koncertu Življenje stvari, kjer bomo opazovali in poslušali odslužene predmete, ki so svoje novo življenje zaživeli kot glasbeni instrumenti. Stare avtomobilske hupe, baloni, gumijaste rokavice, vijačni ključi, plastenke, cevi in mnogi drugi »odpadki« bodo pod prsti in s pljuči treh glasbenikov zazveneli kot orkester izvirnih instrumentov.

Koncert traja 45 minut in se nadaljuje z delavnico, na kateri bodo udeleženci iz recikliranih materialov izdelali svoj pravi glasbeni instrumentov.

PRETEKLE IZVEDBE:

  • 24. – 28. 8. 2020, Lutkovno gledališče Maribor – delavnice in predstava
  • 21. – 23. 6. 2021, OŠ Vransko
  • 4. 10. 2021, OŠ nh Maksa Pečarja, Ljubljana
  • 5. 10. 2021, OŠ nh Maksa Pečarja, Ljubljana
  • 12. 10. 2021, Sala Margherita, Tarcento, Italija – v okviru festivala TRALLALLER – katalog
  • 19. 11. 2021, OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana
  • 20. 11. 2021, Kosovelov dom Sežana – najava, fotografije